قراردادها بلازم الاجرا بوده و در صورت عدم ایفاء تعهد از سوی متعهد‏ از طریق مراجع قضایی الزام می شوند
  • ارسال: 18-03-1394, 05:40
  • توسط: admin
بیشتر »