» تعهدات قراردادی

قراردادها بلازم الاجرا بوده و در صورت عدم ایفاء تعهد از سوی متعهد‏ از طریق مراجع قضایی الزام می شوند
  • نویسنده : admin
  • 18-03-1394, 05:40
  • بازدید : 534